Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/index.php on line 13
Projekty dla seniorów - Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Projekty dla seniorów

 

AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNE GMINY


Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy - aktywne gminy”, realizowanego w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, jest rozwój i wsparcie zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych zwłaszcza w zakresie partycypacji w procesach decyzyjnych i udziału w kształtowaniu polityk publicznych w swoim najbliższym otoczeniu przede wszystkim poprzez wzmocnienie kompetencji członków Rad Seniorów (RS) i seniorów gotowych do ich powołania (grupy inicjatywne - GI) oraz promocja wolontariatu wśród grupy 60+.

 

Projekt obejmuje kompleksowe działania w 8 gminach, w których funkcjonują już Rady Seniorów (Andrychów, Kęty, Nowy Targ, Maków Podhalański, Wiśniowa, Brzesko, Raciechowice, Oświęcim) oraz w 5 takich, w których istnieją zaangażowane grupy inicjatywne, lub trwa proces powoływania Rad (Wielka Wieś, Stara Wieś, Jordanów, Szczawnica, Zabierzów).

 

Działania:

 

  1. Dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla członków RS i GI – aktywna wymiana doświadczeń i aranżacja współpracy, warsztaty tematyczne, dyskusje moderowane.
  2. Cztery tematyczne szkolenia dla RS i GI na terenie woj. małopolskiego.
  3. Dwie wizyty studyjne członków GI w celowo dobranych gminach, w których istnieją RS biorące udział w projekcie – zaznajomienie z otoczeniem funkcjonowania Rad.
  4. Realizacja 3-4 międzygminnych inicjatyw uczestników – w drodze konkursu wyłonione zostaną najciekawsze inicjatywy uczestników angażujące co najmniej 2 partnerów (RS/GI) z różnych gmin biorących udział w projekcie.
  5. Spotkanie podsumowujące w Krakowie – prezentacja osiągnięć projektu, wymiana doświadczeń, sformułowanie dalszych planów współpracy.

 

Projekt „Aktywni seniorzy – aktywne gminy” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania asos 2017

 

 


PROFESJONALNE RADY SENIORÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM

 

Od 01 marca do 31 grudnia 2016 roku Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie realizowała projekt pt. "Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim". Projekt  dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem projektu było podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują.

 

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in. warsztaty, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny oraz konferencja podsumowująca, w ramach której zamierzamy podpisać Małopolskie Porozumienie Rad Seniorskich na rzecz Inicjatyw Lokalnych.

 

 

Informacje medialne o projekcie:

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo FIO